Description

Емоционално злостављање односи се на омаловажавање, понижавање или поткопавање осјећања сопствене вриједности/самопоштовања (нпр. стална критика, вербалне увреде, називање погрдним именима итд.).