Description

Психолошко насиље је свако намерно понашање које присилом или претњама озбиљно нарушава психолошки интегритет друге особе.

Additional notes and information

Његова значајна карактеристика је насилни образац понашања који се јавља током времена - унутар или изван породице. То не утиче само на ментално здравље појединаца и њихове социјалне мреже, већ им и ускраћује могућности за будући лични, социјални и економски развој. Примери психолошког насиља укључују дела као што су изолација од других, вербална агресија, претње, застрашивање, контрола, узнемиравање или прогањање, увреде, понижавање и клевета.