Description

elk opzettelijk gedrag dat de psychische integriteit van een andere persoon ernstig schaadt door dwang en bedreigingen

Additional notes and information

Het significante kenmerk hiervan is een gedragspatroon dat zich gedurende een langere periode voordoet - binnen of buiten het gezin. Het leidt niet alleen tot schade aan de geestelijke gezondheid en het sociale netwerk van de betrokkenen, maar ontneemt hen ook kansen op toekomstige persoonlijke, sociale en economische ontwikkeling. Voorbeelden van psychisch geweld zijn isolatie van anderen, verbale agressie, bedreigingen, intimidatie, controle, pesten of stalken, beledigingen, vernederingen en laster.