Description

avsiktligt beteende som allvarligt skadar en annan persons psykologiska integritet genom tvång eller hot

Additional notes and information

Dess utmärkande särdrag är ett beteendemönster med övergrepp som sker över tid, inom eller utanför familjen. Det påverkar inte bara individers mentala hälsa och deras sociala nätverk utan berövar dem deras möjligheter till framtida personlig, social och ekonomisk utveckling. Exempel på psykologiskt våld inbegriper handlingar såsom isolation från andra, verbal aggression, hot, skrämsel, kontroll, trakasseri eller stalkning, förolämpningar, förödmjukelse och förtal.