Description

Психолошко насиље је свако намјерно понашање које присилом или пријетњама озбиљно нарушава психолошки интегритет друге особе. Његова значајна карактеристика је насилни образац понашања који се јавља током времена – унутар или изван породице. То не утиче само на ментално здравље појединаца и њихове социјалне мреже, већ им и ускраћује могућности за будући лични, социјални и економски развој. Примјери психолошког насиља укључују дјела као што су изолација од других, вербална агресија, пријетње, застрашивање, контрола, узнемиравање или прогањање, увреде, понижавање и клевета.