Description

Enhver forsætlig opførsel, der alvorligt skader en anden persons psykologiske integritet gennem tvang eller trusler. Statistisk definition: enhver handling, der forårsager psykologisk skade på et individ. Psykologisk vold kan have form af for eksempel tvang, æreskrænkelse, verbal fornærmelse eller chikane.

Additional notes and information

Dens væsentlige egenskab er et voldeligt adfærdsmønster over tid - inden for eller udenfor familien. Volden påvirker ikke kun enkeltpersoners mentale sundhed og deres sociale netværk, men frarøver dem også muligheder for fremtidig personlig, social og økonomisk udvikling. Eksempler på psykisk vold omfatter handlinger som isolation fra andre, verbal aggression, trusler, intimidering, kontrol, chikanering eller stalking, fornærmelser, ydmygelser og ærekrænkelser.