Description

Psihološko nasilje je svako namjerno ponašanje koje prisilom ili prijetnjama ozbiljno narušava psihološki integritet druge osobe.

Additional notes and information

Njegova značajna karakteristika je nasilni obrazac ponašanja koji se javlja tokom vremena – unutar ili izvan porodice. To ne utječe samo na mentalno zdravlje pojedinaca i njihove socijalne mreže, već im i uskraćuje mogućnosti za budući lični, socijalni i ekonomski razvoj. Primjeri psihološkog nasilja uključuju djela kao što su izolacija od drugih, verbalna agresija, prijetnje, zastrašivanje, kontrola, uznemiravanje ili proganjanje, uvrede, ponižavanje i kleveta.