Description

każde celowe zachowanie, które poważnie narusza nietykalność psychiczną innej osoby przez przymus lub groźby

Additional notes and information

Jej ważną cechą jest zachowanie o znamionach nadużycia, do którego dochodzi na przestrzeni czasu – w rodzinie lub poza nią. Nie tylko wywiera ona wpływ na zdrowie psychiczne jednostki i jej sieci społeczne, ale także pozbawia ją szans na rozwój osobisty, społeczny i gospodarczy w przyszłości. Do przykładów przemocy psychologicznej należą izolacja od innych, agresja słowna, groźby, zastraszanie, kontrolowanie, molestowanie lub prześladowanie, obelgi, upokarzanie i zniesławienie.