Description

procesas, strategija ir daugybė pastangų, kurių ėmėsi moterys, siekdamos išsilaisvinti iš vyrų ir tradicinių valdžios struktūrų įtakos ir kontrolės, užtikrinti lygias moterų teises, panaikinti diskriminaciją dėl lyties įstatymuose, institucijose ir elgesio modeliuose ir nustatyti teisinius standartus, kurie užtikrintų visišką moterų lygybę su vyrais