Description

сите чинови на сексуално, психолошко или економско насилство што се случува внатре во семејството или во домот, независно од биолошките или законските семејни односи, или меѓу поранешни или моментални сопружници или партнери, независно дали сторителот го дели или го делел истото живеалиште со жртвата