Description

kūno sužalojimas, patirtas neteisėtai panaudojus tiesioginę fizinę jėgą, dažnai siejamas su seksualiniu ir psichologiniu smurtu, kuris sukelia traumas, kančias ir sveikatos problemas

Additional notes and information

Taip pat apima smurtą, sukėlusį aukos mirtį.