Description

kroppsskada till följd av utövande av direkt och olagligt fysiskt våld som ofta kopplas till sexuellt och psykologiskt våld som leder till skador, smärta och hälsoproblem

Additional notes and information

Detta inbegriper även våld som leder till att offret avlider.