Description

Ruumiillinen haitta, joka johtuu välittömän ja laittoman fyysisen voiman käytöstä ja liittyy usein seksuaaliseen tai psykologiseen väkivaltaan, joka johtaa vammoihin, ahdistukseen ja terveysongelmiin välittömän eli ruumiillinen väkivalta on välittömän fyysisen voiman käyttöä toisen kehon satuttamiseen, joka johtaa vammoihin, ahdistukseen ja terveysongelmiin. Siihen liittyy usein seksuaalista ja henkistä väkivaltaa.

Additional notes and information

Se kattaa myös väkivallan, joka johtaa uhrin kuolemaan.