Description

jakýkoli čin, který způsobuje fyzickou újmu jako výsledek nezákonným použitím fyzické síly. Fyzické násilí může mít podobu mimo jiné vážného nebo menšího napadení, omezení svobody čizabití.