Description

çdo veprim i cili shkakton dëm fizik si rezultat i forcës fizike të paligjshme. Dhuna fizike mund të marrë formën e, ndër të tjera, sulm të rëndë dhe të vogël, privim të lirisë dhe vrasje