Description

Физичко насиље се односи на тјелесну повреду претрпљену као резултат примјене непосредне и противправне физичке силе. Често је повезано са сексуалним и психолошким насиљем које резултира повредама, невољом и здравственим проблемима. Такође обухвата насиље које резултира смрћу жртве.