Description

Fizičko nasilje se odnosi na tjelesnu povredu pretrpljenu kao rezultat primjene neposredne i protivpravne fizičke sile. Često je povezano sa seksualnim i psihološkim nasiljem koje rezultira povredama, nevoljom i zdravstvenim problemima. Također obuhvata nasilje koje rezultira smrću žrtve.