Description

att jew imġieba li toħloq ħsara ekonomika lill-individwu. Vjolenza ekonomika tista' tkun, per eżempju, ħsara lill-proprjeta', restrizzjoni għall-aċċess ta' riżorsi finanzjarji, edukazzjoni jew is-suq tax-xogħol, jew li ma ssegwix ir-responsabilitajiet ekonomiċi, bħall-ħlas tal-manteniment.

Additional notes and information

Il-mekkaniżmi ta' kontroll jistgħu jinkludu wkoll il-kontroll tal-aċċess tal-vittma għal servizzi ta' kura tas-saħħa, impjiegi, eċċ.