Description

akty kontroli i monitorowania zachowań jednostki w odniesieniu do podziału pieniędzy oraz ciągłe zagrożenie odmową dostępu do zasobów ekonomicznych

Additional notes and information

Do mechanizmów kontroli mogą zaliczać się także kontrolowanie dostępu ofiary do usług medycznych/służby zdrowia, zatrudnienia itp.