Description

dejanja nadzora in spremljanja posameznikovega vedenja, kar zadeva uporabo in porazdelitev denarja, in stalna grožnja odrekanja ekonomskih virov

Additional notes and information

Mehanizmi nadzora lahko vključujejo tudi nadzor dostopa žrtve do zdravstvenih storitev, zaposlitve itn.