Description

skirtingų darbų ar jų tipų skyrimas moterims ir vyrams

Additional notes and information

Feministinėje ekonomikoje institucinės taisyklės, normos ir praktikos, reglamentuojančios užduočių paskirstymą vyrams ir moterims, mergaitėms ir berniukams taip pat laikomos darbo pa(si)dalijimu pagal lytį, kuris priklausomai nuo laiko ir vietos kinta, tad nuolat tampa derybų objektu. Labiausiai paplitusi forma yra mokamo ir neapmokamo darbo padalijimas moterims ir vyrams privačiame ir viešajame gyvenime.