Description

diskriminering som sker på grund av interaktioner mellan könen (i bemärkelsen biologiskt kön hos kvinnor och män) och deras socialt konstruerade identiteter, attribut och roller och samhällets sociala och kulturella betydelse för biologiska skillnader mellan kvinnor och män

Additional notes and information

Sådan interaktion leder till hierarkiska och ojämlika relationer och roller mellan och bland kvinnor och män och till en missgynnad social ställning för kvinnor. Kvinnor och mäns sociala ställning påverkas av politiska, ekonomiska, kulturella, sociala, religiösa, ideologiska och miljömässiga faktorer och kan förändras över tid.