Description

discriminatie als gevolg van interactie tussen sekse (als de biologische kenmerken van vrouwen en mannen) en de sociaal geconstrueerde identiteiten, attributen en rollen voor vrouwen en mannen, en de sociale en culturele betekenis die de maatschappij toekent aan biologische verschillen tussen vrouwen en mannen

Additional notes and information

Dergelijke interacties leiden tot hiërarchische en ongelijke relaties tussen en rollen voor vrouwen en mannen en een achtergestelde maatschappelijke positionering van vrouwen. De maatschappelijke positionering van vrouwen en mannen wordt beïnvloed door politieke, economische, culturele, sociale, religieuze, ideologische en omgevingsfactoren, en kan in de loop van de tijd worden veranderd.