Description

diskriminácia vyskytujúca sa v dôsledku vzájomného pôsobenia oboch pohlaví (ako biologické vlastnosti žien a mužov) a ich sociálne vykonštruované identity, atribúty a úlohy a sociálny a kultúrny význam, ktorý spoločnosť uznáva, pokiaľ ide o biologické rozdiely medzi ženami a mužmi

Additional notes and information

Takéto interakcie vedú k hierarchickým a nerovnakým vzťahom a úlohám medzi ženami a mužmi a k znevýhodnému postaveniu žien v rámci spoločnosti. Spoločenské postavenie žien a mužov je ovplyvnené politickými, ekonomickými, kultúrnymi, sociálnymi, náboženskými, ideologickými a environmentálnymi faktormi a časom sa môže zmeniť.