Description

postavení spojené se zanedbatelným významem, vlivem či mocí