Description

ställning med låg status, inflytande eller makt