Description

bezvýznamné postavenie, vplyv alebo moc