Description

Директно насиље над женама укључује све случајеве родно заснованог насиља које резултира, или може да изазове физичку, сексуалну или психолошку повреду или патњу, укључујући пријетње, употребу силе и овлашћења и произвољно лишавање слободе, у јавној или приватној сфери.