Description

nasilje, ki zajema vsa nasilna dejanja na podlagi spola, ki povzročijo ali bodo verjetno povzročila telesne, spolne ali psihične poškodbe ali trpljenje žensk, vključno z grožnjami s takimi dejanji ter s prisilo ali samovoljnim odvzemom prostosti, ne glede na to, ali do njih pride v javnem ali zasebnem življenju