Description

violență care se referă în mod special la acte de violență pe criterii de gen care duc sau riscă să ducă la prejudicii fizice, sexuale sau psihologice pentru femei sau la suferința acestora, inclusiv prin amenințarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate ce pot apare în viața publică sau privată.