Description

vjolenza li tiffoka fuq l-atti kollha ta’vjolenza bbażata fuq is-sess li jirriżultaw fi jew li jista’ jkun li jirriżultaw f’dannu fiżiku, sesswali jew psikoloġiku fuq, jew fi tbatija tan-nisa, inkluż it-theddid ta’ tali atti, il-koersjoni jew iċ-ċaħda arbitrarja tal-libertà, kemm jekk isseħħ fil-pubbliku jew fil-ħajja privata