Description

foréigean ag díriú ar gach cineál foréigin inscne dá dtarlaíonn, nó ar dócha go dtarlóidh dá bharr, díobháil fhisiceach, ghnéasach nó shíceolaíoch do mhná, nó go bhfulaingeoidh mná dá bharr, lena n-áirítear gníomhaíochtaí dá leithéidí á mbagairt, comhéigean nó saoirse á ceilt ar bonn treallach, cibé acu is sa saol poiblí nó príobháideach a tharlaíonn siad