Description

Всички форми на насилие, основано на пола, които водят или е вероятно до доведат до физическа, сексуална или психологическа вреда или страдание на жени, включително заплахи за подобни актове, принуда или произволно лишаване от свобода, независимо дали това се случва в обществения или в личния им живот.