Description

visi dzimumbalstīti vardarbības akti, kas sievietēm un meitenēm rada vai var radīt fizisku, seksuālu vai psiholoģisku kaitējumu vai ciešanas, kā arī šādu vardarbības aktu draudi, spaidi vai patvaļīga brīvības atņemšana, neatkarīgi no tā, vai šāda vardarbība notiek sabiedriskajā vai privātajā dzīvē