Description

przemoc polegająca na wszelkich czynach przemocy ze względu na płeć, które skutkują lub mogą skutkować fizyczną, seksualną lub psychologiczną krzywdą lub cierpieniem kobiet, w tym groźbach dopuszczenia się takich czynów, przymusie lub arbitralnym pozbawieniu wolności, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym