Description

elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui

Additional notes and information

Remiantis šia apibrėžtimi galima tvirtinti, kad ne taip palankiai vertinamas asmuo turėtų būti lyginamas su kitu asmeniu, esančiu panašioje padėtyje, tačiau Europos teismų praktikoje (kurią sudaro Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nutartys), nurodoma, kad asmeniui patekus į nepalankią padėtį dėl to, kad yra moteris ar vyras, tai laikoma diskriminacija ir panašios padėties sąvoka nėra reikalaujama. Mažiau palankus moters vertinimas dėl nėštumo ar motinystės atostogų laikomas tiesiogine moterų diskriminacija.