Description

foirm d'fhoréigean inscne a chuimsíonn gníomhartha d'iompraíocht fhisiceach, ó bhéal nó neamhbhriathartha de chineál gnéasach, a bhfuil sé de chuspóir nó d'éifeacht aici ná dínit an íospartaigh a shárú agus timpeallacht imeaglaithe, naimhdeach, mhaslach, uiríslithe nó ionsaitheach a chruthú

Additional notes and information

Déantar gnéaschiapadh, de ghnáth, i gcomhthéacs mí-úsáide cumhachta, gealltanais luach saothair nó bagairt díoltais.