Description

fyzické, sexuálne, psychologické alebo ekonomické násilie medzi súčasnými alebo bývalými manželmi, ako aj súčasnými alebo bývalými partnermi. Predstavuje formu násilia, ktorá postihuje v oveľa väčšej miere ženy a je preto výrazne rodovo podmienená. Štatistické vymedzenie: Akýkoľvek akt fyzického, sexuálneho, psychologického alebo ekonomického násilia, ku ktorému dochádza medzi bývalými alebo súčasnými manželmi alebo partnermi, bez ohľadu na to, či páchateľ zdieľa alebo zdieľal s obeťou rovnaké bydlisko.

Additional notes and information

Výsledné pocity hanby, strachu a bezmocnosti vedú k nízkej úrovni hlásenia a následne k relatívne malému počtu odsúdení. Najväčšie bremeno domáceho násilia spôsobujú muži voči svojim partnerkám.