Description

agressief en dwingend gedragspatroon, met inbegrip van fysieke, seksuele, psychische en economische dwang, dat volwassenen of adolescenten kunnen tentoonspreiden jegens hun levenspartners zonder hun toestemming

Additional notes and information

De daarmee gepaard gaande gevoelens van schaamte, angst en hulpeloosheid leiden ertoe dat er weinig aangifte wordt gedaan en, dientengevolge, dat er relatief weinig mensen worden veroordeeld. In de meeste gevallen wordt intiem partnergeweld uitgeoefend door mannen tegen hun vrouwelijke partners.