Description

Bendra apibrėžtis: Užpuolimu ir prievarta grįstas elgesio modelis, įskaitant fizinius, seksualinius ir psichologinius veiksmus, taip pat ekonominę prievartą, kurią suaugusieji arba paaugliai gali naudoti prieš savo intymius partnerius be pastarųjų sutikimo Statistinė apibrėžtis: Bet koks fizinio, seksualinio, psichologinio ar ekonominio smurto atvejis tarp buvusių ar dabartinių sutuoktinių ar partnerių, nepriklausomai nuo to, kaltininkas dalijasi, dalijosi ta pačia gyvenamąja vieta su auka ar ne.

Additional notes and information

Bendra apibrėžtis: Kylantys gėdos, baimės ir bejėgiškumo jausmai lemia tai, kad apie smurtą pranešama retai, todėl santikinai mažai yra ir apkaltinamųjų nuosprendžių. Didžiausia intymaus partnerio smurto dalis tenka vyrams, smurtaujantiems prieš partneres. Pastaba: Atskiros statistinės apibrėžties tikslas - padėti ES valstybėms narėms surinkti palyginamus administracinius duomenis apie smurtą prieš moteris.