Description

Модел на нападателно и принудително поведение, включително физически, сексуални и психологически действия, както и икономическо принуждаване, което пълнолетни или подрастващи лица могат да проявяват срещу своите интимни партньори без тяхното съгласие.

Additional notes and information

Чувството за срам, страх и безпомощност на жертвите е причината за ниските нива на докладването на това поведение, а впоследствие и до сравнително малко присъди. Най-много случаи на насилие над интимния партньор има от мъже над техните жени партньорки.