Description

Foreigean fisiceach, gnéasach, síceolaíoch nó eacnamaíoch idir céilí reatha nó iarchéilí chomh maith le comhpháirtithe reatha nó iar-chomhpháirtithe. Is cineal foreigin é a théann i bhfeidhm ar mhná go díréireach agus dá bhrí sin atá sainiúil ó thaobh inscne de. Sainmhíniú staidrimh: Aon ghníomh foréigin fhisiciúil, shíceolaíoch nó eacnamaíoch a tharlaíonn idir iarchéilí nó céilí nó comhpháirtithe reatha, cibé acu an ndéanann an té a rinne an cion nó an bhfuil an áit chónaithe chéanna acu leis an íospartach

Additional notes and information

Mar thoradh ar an náire, eagla agus eidreoir a tharlaíonn dá bharr, tá leibhéil ísle thuairiscithe ann agus, dá bhrí sin, beagán ciontuithe. Is iad na fir is mó atá ciontach as foréigean teaghlaigh i gcoinne a gcomhpháirtithe mná.