Description

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, jonka tekijänä on nykyinen tai entinen kumppani, perheenjäsen tai muu läheinen ihminen. Se voi ilmetä esimerkiksi fyysisenä, henkisenä, seksuaalisena, taloudellisena tai kulttuurisena väkivaltana sekä laiminlyöntinä ja kaltoinkohteluna.

Additional notes and information

Lähisuhdeväkivaltaan liittyvät häpeän, pelon ja avuttomuuden tunteiden vuoksi ilmoituskynnys on korkea ja siten myös tuomioitakin annetaan vähän. Suurin osa lähisuhdeväkivallasta kohdistuu naisiin ja tekijänä on naisen puoliso. Tilastollinen määritelmä: Mikä tahansa fyysisen, seksuaalisen, psyykkisen tai taloudellisen väkivallan teko, joka kohdistuu entiseen tai nykyiseen aviopuolisoon tai kumppaniin, riippumatta siitä, asuvatko rikoksentekijä ja uhri yhdessä tai ovatko he asuneet yhdessä.