Description

Splošna definicija: vzorec napadalnega vedenja in prisiljevanja, ki vključuje fizična, spolna in psihološka dejanja ter ekonomsko prisilo in ga odrasli ali mladoletniki lahko uporabijo nad svojimi intimnimi partnerji ali partnericami brez njihove privolitve. Opomba: Zaradi posledičnega sramu, strahu in nemoči je prijav teh dogodkov zelo malo, zaradi česar je tudi obsodb sorazmerno malo. Največje breme partnerskega nasilja nosijo ženske, ki so žrtve nasilja svojih intimnih partnerjev. Statistična definicija: Vsako dejanje fizičnega, spolnega, psihološkega ali ekonomskega nasilja, do katerega pride med nekdanjima ali trenutnima zakoncema ali partnerjema, ne glede na to, ali storilec deli ali je delil prebivališče z žrtvijo.

Additional notes and information

Namen ločene statistične definicije je pomagati državam članicam EU pri zbiranju primerljivih administrativnih podatkov o nasilju nad ženskami.