Description

vjolenza fiżika, sesswali, psikoloġika jew ekonomika bejn sieħba kurrenti jew preċedenti. Tikkonsisti f'forma ta' vjolenza li taffetwa lin-nisa b'mod sproporzjonat u li għalhekk huwa zgur ibbażat fuq il-ġeneru. Definizzjoni statistika Kwalunkwe att fiżiku, sesswali, psikoloġiku jew ekonomiku li jseħħ bejn miżżewġin jew sieħba kurrenti jew preċedenti, kemm jekk l-attur kienu jgħix flimkien fl-istess dar mal-vittma u kemm jekk le.

Additional notes and information

Is-sentimenti riżultanti ta' mistħija, biża' u ta' telf ta' kontroll iwasslu għal livelli baxxi ta' rappurtar u, sussegwentement, relattivament ftit kundanni. L-akbar piż tal-vjolenza domestika huwa impost mill-irġiel kontra s-sieħba nisa tagħhom.