Description

Alla 18-aastaste tüdrukute ja noormeeste kasutamine prostitutsioonis, pornograafias või seksuaalse tegevuse muudes vormides, milles laps võib osaleda toidu või peavarju saamiseks ja teiste põhivajaduste rahuldamiseks

Additional notes and information

Võib viidata ka täiskasvanute (enamasti naiste) kasutamisele olukordades, kuhu neid on otseselt või kaudselt sunnitud.