Description

секоја злоупотреба на положба на ранливост и различна моќ или доверба, или обид за таква злоупотреба, во сексуални цели, вклучително и за парична, социјална или политичка корист што произлегува од сексуалната експлоатација на лицето

Additional notes and information

Сексуалната експлоатација е најчесто пријавуваната форма на трговија со луѓе. Тука се опфатени и експлоатацијата при проституцијата на други лица, и други форми на сексуална експлоатација, вклучително и уличната проституција; проституцијата по излози и бордели; клубови/барови за стриптиз; порнографската индустрија; услуги за придружба, агенции за модели и салони за масажа. Тоа е силно ороднета форма на родова експлоатација, при што жените и девојчињата се најширокото мнозинство.