Description

Mikä tahansa tapahtunut haavoittuvuuden, vallan tai luottamuksen väärinkäyttö tai sen yritys seksuaalista tarkoitusta varten, muun muassa rahallinen, sosiaalinen tai poliittinen hyötyminen toisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Additional notes and information

Termiä käytetään usein erityisesti suhteessa lapsiin. Lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen mukaan seksuaalinen hyväksikäyttö sisältää lasten hyväksikäytön kaupallisesti ja lapsen hyväksikäytön pornografisissa esityksissä tai aineistoissa, lapsiprostituution, seksiorjuuden, seksuaalisen hyväksikäytön matkailualalla, ihmiskaupan (maan sisällä ja maiden välillä) ja lasten myynnin seksuaalisia tarkoituksia ja pakkoavioliittoa varten. Lapsen suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen mukaan lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tarkoittaa seuraavia: a) seksuaalinen kanssakäyminen sellaisen lapsen kanssa, joka asianmukaisten kansallisen lain säännösten mukaan ei ole saavuttanut seksuaalisen toiminnan laillista ikää (tämä ei koske alaikäisten välistä suostumukseen perustuvaa seksuaalista kanssakäymistä) ja b) seksuaalinen kanssakäyminen lapsen kanssa olosuhteissa, joissa käytetään pakottamista, väkivaltaa tai uhkaa; tai joissa käytetään hyväksi tunnustettua luottamukseen, määräysvaltaan tai vaikutusvaltaan perustuvaa asemaa lapseen nähden, mukaan lukien perheen sisällä; tai joissa käytetään hyväksi lapsen erityisen haavoittuvaa tilannetta, varsinkin henkistä tai fyysistä vammaisuutta tai riippuvuusasemaa.