Description

jakékoli zneužití zranitelného postavení, nadřízenosti či důvěry k sexuálním účelům, nebo pokus o takové zneužití, zejména za účelem dosažení finančního zisku či sociálního nebo politického prospěchu ze sexuálního vykořisťování jiné osoby

Additional notes and information

Nejčastěji oznamovaným typem obchodování s lidmi je sexuální vykořisťování. To zahrnuje vykořisťování ostatních k prostituci nebo jiné formě sexuálního vykořisťování včetně pouliční prostituce; prostituce v bordelech, strip klubech a barech; v pornografickém průmyslu+ eskortních službách, modelingových agenturách a masážních salonech. Je to silně genderovaná forma vykořisťování, kde ženy a dívky tvoří naprostou většinu.