Description

vsaka dejanska zloraba ali poskus zlorabe ranljivega položaja, razlike v moči ali zaupanja za spolne namene, ki med drugim vključuje tudi denarne, družbene ali politične koristi iz spolnega izkoriščanja drugih

Additional notes and information

Izraz se pogosto uporablja posebej v zvezi s spolnim izkoriščanjem otrok. Skladno s Konvencijo o pravicah otrok spolno izkoriščanje vključuje uporabo otrok v komercialnem spolnem izkoriščanju ter zvočnih in vizualnih posnetkih spolne zlorabe otrok, otroško prostitucijo, spolno suženjstvo, spolno izkoriščanje na potovanjih in v turizmu, trgovino (znotraj držav in med njimi) in prodajo otrok za spolne namene in prisilno poroko.
Skladno s Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem spolna zloraba zajema ravnanje, povezano s (a) spolno zlorabo; (b) kazniva dejanja v zvezi z otroško prostitucijo; (c) kazniva dejanja v zvezi z otroško pornografijo; (d) kazniva dejanja v zvezi z udeležbo otroka v pornografskih predstavah; (e) namerno povzročanje za spolne namene, da otrok gleda spolne odnose; in (e) pridobivanje otrok za spolne namene ("grooming").